ในช่วงสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603 - ค.ศ. 1867) ถนนนากะมาจิ(Nakamachi) ตั้งอยู่กลางเมืองปราสาทของอำเภอมัตสึโมโต้(Matsumoto) ดังจะเห็นได้จากความหมายของชื่อถนน “นากะ” หมายถึง กลาง และ “มาจิ” หมายถึง เมือง และถนนนี้ยังตั้งอยู่บนเส้นทางวัดเซ็นโคจิเก่า ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างวัดเซ็นโคจิกับนาโกย่าและเกียวโต จึงมีความเจริญรุ่งเรืองสูงในฐานะย่านธุรกิจหลักที่บรรดาผู้ค้าส่งนำสินค้ามาจำหน่าย อาคารประวัติศาสตร์หลายแห่งที่พบบนถนนนากะมาจินี้ เคยถูกใช้เป็นคลังเก็บสินค้า เรียกว่าคุระ (โกดังเก็บของข้างฝาทำด้วยดิน) และบางแห่งมีอายุมากกว่า 100 ปี
ในปัจจุมัน บนถนนนากะมาจิเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย มีทั้งร้านขายงานศิลปะพื้นบ้าน ร้านขายงานหัตถกรรม ร้านอาหารและคาเฟ่ รวมถึงคุราสิค คัง ซึ่งในอดีตเคยเป็นโรงงานผลิตเหล้าสาเก นอกจากนี้ร้านอาหารหลายแห่งยังมีอาหารท้องถิ่นให้คุณได้ลิ้มลองอีกมากมาย


#nakamachistreet

8 0
ถนนหน้าสถานี ถนนอิเสะมะจิ ถนนนาวาเตะ ถนนฮงมะจิ ถนนไดเมียวโจ โรงเรียนไคจิเก่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ถนนนากะมาจิ คุราสิค คัง
กดเลือกพื้นที่หรือสถานที่ (ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น)